Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel Go4Balance, vertegenwoordigd door BVBA Valterra.

Door het tot stand brengen van een koopovereenkomst met BVBA Valterra, worden de algemene leveringsvoorwaarden geaccepteerd en aanvaard. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de Go4Balance webwinkel, telefonisch of per mail. De bevestiging van de bestelling via internet wordt onmiddellijk per e-mail naar de consument verzonden. Indien men uiterlijk 1 dag na het plaatsen van de bestelling de bevestigingsmail niet ontvangen heeft, dient Go4Balance hiervan in kennis te worden gesteld per mail of telefoon. Bestellingen geplaatst in onze webwinkel vallen onder de voorwaarden van Go4Balance.

Betalingen

Het totale bedrag wordt vooruit betaald. De consument kan ons via het online betalingssysteem betalen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden. Is de betaling na twee weken nog niet ontvangen dan gaan we ervan uit (na contact via mail) dat u uw bestelling heeft geannuleerd.

Onze kruidendruppels worden uit voorraad geleverd en verzonden via BPOST.

Betalen vanuit België

Alle artikelprijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten binnen België.

Betalen vanuit het buitenland

Alle artikelprijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten buiten België.

Annulering van bestelde goederen en herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Go4Balance mee te delen dat hij afziet van de aankoop, mits de goederen in originele staat zijn en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Producten met duidelijke gebruikssporen kunnen niet teruggenomen worden.

De consument kan zijn/haar bestelling schriftelijk annuleren per e-mail op info@go4balance.eu, of per post via aangetekende brief naar BVBA Valterra, Louizalaan 149-24, 1050 Brussel. Noodzakelijk is dat de consument voldoende gegevens aanlevert, zoals bijvoorbeeld het ordernummer en het bankrekeningnummer, zodat de bestelling kan worden achterhaald en kan worden geannuleerd. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Go4Balance dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Privacy

Persoonlijke gegevens van de consument worden uitsluitend voor interne doeleinden, verzending en facturering geregistreerd door Go4Balance. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Betwistingen

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij moeilijkheden verbinden de consument en BVBA Valterra zich ertoe om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt is enkel de rechtbank van BRUSSEL bevoegd om kennis te nemen voor eventuele vorderingen.

Aansprakelijkheid

BVBA Valterra kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. De consument engageert zich om aandachtig de informatie, weergegeven door Go4Balance te lezen (op de verpakking van het product of op de folder). Deze informatie bevat (de doseringen en tegenindicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

Aanvaarding van de voorwaarden

De consument erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Brussel, 25 december 2014.