Go4Balance

Cedrus Atlanticus

  • De naam ceder is afgeleid van het Arabische woord 'kedron' wat kracht betekent.
  •  In het oude testament wordt de ceder beschreven als symbool voor jeugdigheid en kracht. 
  • De cederboom wordt zeer groot en zeer oud. 
  • De essentiële olie geeft je onbeweegbare krachten in crisissituaties en helpt je overeind te blijven bij gebeurtenissen en krachtige emoties die dreigen je zelfvertrouwen en je moraal te ondermijnen. 
  • Ceder helpt je om het gevoel van het slachtoffer te zijn te vergeten en ze laat je toe jezelf te respecteren en gerespecteerd te worden door anderen.